Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Návrh VZN č.02/2016 o odpadoch

Vážení občania,

v prílohe Vám predkládam Návrh VZN č.02/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotča.

V prípade pripomienok k VZN , prosím Vás aby ste ich predložili do 15 dní od dátumu zverejnenia na obecný úrad

Zoznam aktualít