Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v  Chotči  v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Chotči č. 106  /2016 - zo dňa 08.04.2016 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce  Chotča  na 07. júla 2016.

Zoznam aktualít