Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vážení občania,

v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti a preto OR HaZZ vo Svidníku dňom 07.07.2016 vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme - 50,0 m od hranice lesného pozemku až do odvolania.

Zoznam aktualít