Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Športové a kultúrne popoludnie

Športové a kultúrne popoludnie

     Stalo sa už tradíciou, že počas letných mesiacoch sa každoročne stretávajú obyvatelia obce Chotča na futbalovom ihrisku,aby si zašportovali a pozreli kultúrny program. Takto bolo aj v nedeľu 24. júla 2016.V športových disciplínach najprv súťažili žiaci z materskej a základnej školy, ktorých víťazi boli odmenení medailami, diplomami a sladkosťami. Súťaž dospelých sa niesla v individuálnych a kolektívnych disciplínach, ktorých víťazi boli odmenení vecnými darmi. V kultúrnej časti vystúpil folklórny súbor STROPKOVČAN a ľudová hudba MARADAŠ z Lipian. Potom si  všetci návštevníci nedeľňajšieho popoludnia  pochutnali na skvelom poľovníckom guľáši. Na záver celého podujatia nasledovalo pozvanie do tanca pre všetkých zúčastnených  hudobnou skupinou STAR.

 

Zoznam aktualít