Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Koncept Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

       Prešovský samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods.2 zákona Federálneho zhramaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov obstaráva Uzemný plán Preščovského samosprávneho kraja ako úzwemný plán regionu . V rámci procesu obstarávania je spracovaný koncept úuzemného plánu regiónu

Zoznam aktualít