Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Čas adventu

     Už o niekoľko dní sa v našich domovoch rozsvieti prvá svieca adventného venca. Aj my si chceme postavením adventného venca pred obecným úradom pripomenúť adventný čas.

     Čas nábožného a radostného očakávania slávnosti Narodenia Pána – spomienky prvého príchodu Božieho Syna na svet.

     Veniec upletený zo stále zelených vetvičiek so štyrmi sviecami stal sa  symbolom adventu v kresťanských krajinách. Sviece, ktoré sa postupne zapaľujú na jednotlivé adventné nedele, pripomínajú rozličné etapy dejín spásy pred Kristom. Čím viac sa približujeme k Vianociam, tým viac svetla pribúda na adventom venci. Sviece sú zároveň symbolom prorockého svetla, ktoré postupne osvetľovalo noc očakávania Krista ako Slnka spravodlivosti až po jeho príchod.

Zoznam aktualít