Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Rekonštrukcia kravína - Farma Blednica

Navrhovateľ, Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov, Šarišská ul. 091 01  Stropkov, predložil v zmysle platných predpisov Okresnému úradu Stropkov, odboru o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Rekonštrukcia kravína - Farma Blednica ...

Zoznam aktualít