Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Zápis deti do materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy Chotča oznamuje rodičom, že v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade s §3 vyhlašky Ministerstva školstva SR  č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa zápis koná v dňoch ....

Zoznam aktualít