Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Vianočný príhovor - 2017

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi ,aby som sa Vám prihovoril pred príchodom najkrajších sviatkov roka a to sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Veď v dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy. Veď na Vianoce sa v nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity a snažíme sa s nimi podeliť so svojimi blízkymi a drahými.

Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na  našich blízkych , na naše detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch.

Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné Božie dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť, aby sme do nového roka vstupovali s čistým štítom.

Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roku, všetko dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných ako aj pracovných úspechov.

Zoznam aktualít