Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vážení  občania,

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku vyhlasuje " Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50,0 m od hranice lesného pozemku )" , kde je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä: 

- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety ......

Zoznam aktualít