Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Memoriál Jozefa Kovaľa - 5. ročník

     V nedeľu 15. júla sa na miestnom futbalovom ihrisku v Chotči uskutočnil 5. ročník Memoriálu Jozefa Kovaľa. V tomto roku sa na ňom zúčastnili 3 družstvá – domáci ŠK Chotča, OŠK Miňovce a mužstvo kňazov (klerikov). Pred samotným začiatkom memoriálu si predstavitelia obce Chotča a miestneho klubu ŠK Chotča uctili pamiatku p. Jozefa Kovaľa modlitbou panychídy na miestnom cintoríne.

Kvalitné výkony a futbalové majstrovstvo hráčov, ako aj vydarené futbalové akcie potešili nejedno oko futbalových priaznivcov, ktorí v ten deň prišli do Chotče prežiť pekný čas pri futbale. Po vyrovnaných zápasoch sa nakoniec víťazom turnaja stalo mužstvo kňazov (klerikov), druhé miesto obsadilo mužstvo OŠK Miňovce a na treťom mieste skončili domáci ŠK Chotča.

Za pomoc pri organizácii a finančnú pomoc vyjadrujeme poďakovanie obecnému zastupiteľstvu obce Chotča na čele s p. Ing. Jozefom Semanom, starostom obce, miestnemu klubu ŠK Chotča, p. Romanovi Hančákovi, firme JOMI – Jozef Šak, p. Stanislavovi Šarakovi a p. Jaroslavovi Fiľarskému.

Krásne a vydarené popoludnie v Chotči sa skončilo pri chutnom guláši, priateľskými rozhovormi a sledovaním finále MS vo futbale.

                                                                                           Výbor   ŠK

Zoznam aktualít