Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Voľba hlavného kontrolóra obce

Obec Chotča na základe uznesenia Obecného  zastupiteľstva č. 48/2015 zo dňa 17.06.2015 v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Chotča na deň 28.07.2015. Bližšie informácie na Obecnom úrade Chotča.

Zoznam aktualít