Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Výzva č. 1/2015 -náter strechy budovy obecného úradu

Obec Chotča vyhlasuje Výzvu č. 01/2015 na predloženie cenovej ponuky podľa §6 ods.1, písm b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: Náter strechy budovy obecného úradu.

Podmienkou predloženia cenovej ponuky je obhliadka a zameranie strechy budovy obecného úradu, ktorá sa uskutoční 09.07.2015 o 9,00 hod. a predloženie cenovej ponuky do 20.07.2015 do 11,00 hod.

Bližšie informácie na úradnej tabuli obce.

Zoznam aktualít