Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Určenie termínu zápisu do Materskej školy 2019/2020

V zastúpení riaditeľka Materskej  školy v Chotči, po dohode so zriaďovaťeľom v súlade s § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z.,

ako aj v súlade s § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z.

určuje miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzedlávanie pre nasledujúci školský rok 2019/2020 takto: 

Informacie uvedené v prílohe PDF.

Zoznam aktualít