Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Výrub stromov - PharmDr. Tibor Ščešňak

Obec Chotča ,ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods.1 písm. e) a 69 ods. 3 zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon") oznamuje :

Zoznam aktualít