Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Nový zákon o registri adries

Vážení občania,

od 01.07.2015 pltí nový zákon o restrícií adries a o zmenea doplnení niektorých zákonov 125/2015 Z. z. v súčinnosti s vyhlaškou 141/2015, ktorou sa mení a doplňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Vzor žiadosti o určení, zmene alebo zrúšení súpisného čísla je uvedený v podstránke ostatné dokumenty

Zoznam aktualít