Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Jubilanti v roku 2015

     Dňa 13.11.2015 na pôde Obecného úradu Chotča, privítal starosta obec Ing. Jozef Seman spolu s členmi Komisie pre školstvo, mládež, šport a kultúru pri Obecnom zastupiteľstve, občanov obce, ktorí sa v tomto roku dožili krásneho okrúhleho životného jublilea. Životného jublilea sa v tomto roku dožili : 

80 rokov - Štefan  Ďurica a Anna  Maliňáková

85 rokov - Anna  Semanová a Anna Demčová

    Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, kde si pri družnej debate oslávenci spolu s prítomnými pospomínali na doposiaľ prežité roky, na ich pracovné činnosti, na rodinné radosti, ale i starosti, ktoré im život priniesol.

    V závere starosta obce srdečne zaželal oslávencom veľa pevného zdravia i Božieho požehnania a odovzdal jubilantom sladké potešenie a kvetinové dary, ako prejav úcty a vďaky, za ich pracovný prínos pre obec.

Zoznam aktualít