Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Vianočný príhovor

Vážení  spoluobčania,

s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti,
veselosti, lásky, pokoja a mieru.

    Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu pristaviť a zaspomínať si na krásne
chvíle prežité v tomto roku a mnohí z nás si isto spomenú aj na tie posledné
vianočné sviatky ako aj na svojich blízkych, ktorí sú niekde v zahraničí alebo už
nie sú medzi nami. Teraz sa môžeme opäť zamyslieť nad čarom a atmosférou
vianočných sviatkov. Pritom sa snažíme nezabudnúť na svojich blízkych,
priateľov a známych, aby v tomto krásnom čase nebol nikto sám.

Zoznam aktualít