Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Výročná schôdza únie žien

    V prvú marcovú nedeľu sa zišli v sále kultúrneho domu členky základnej organizácie Únie žien Slovenska v Chotči na výročnej schôdzi, ktorú  otvorila jej predseníčka pani Mgr. Mária Lipáková. Úvod rokovania žien podporili aj žiaci základnej školy, svojím krátkym kultúrnym programom.

Potom predsedníčka základnej organizácie predniesla správu o činnosti organizácie za rok 2005. Správu o hospodárení  za uplynuli rok a návrh plánu práce na tento rok predniersli členky výboru. V bohatej diskúsií členky podávali rôzne podnety ako zlepšiť činnosť organizácie.

Na členky únie nezabudol ani starosta obce, ktorý sa vo svojom príhovore v podvečer MDŽ poďakoval všetkým členkám organizácie za ich odvedenú práce pri skrášľovaní obce. Na záver svojho príhovoru odovzdal každej členke ružu. Po diskúsií nasledovalo posedenie pri kave  a chutnej pizzi.

Zoznam aktualít