Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Aktuality | Skladka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - Chotča - integrované povolenie

Výzva na zverejnenie žiadosti vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - " Chotča " prevádzkovateľovi Služba mestský podnik Stropkov

Zoznam aktualít