Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Úradná tabuľa | Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Vážení občania,

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, vypracoval Správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu: " Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020".

Verejnosť môže orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie doručiť svoje písomné stanovisko na adresu uvedenú v prílohe najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.