Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Úradná tabuľa | Sadzobník správnych poplatkov platných od 1.01.2018

Vážení občania,
Národná rada Slovenskej republiky 6. septembra 2017 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). V tejto súvislosti došlo aj k zmene zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.01.2018 je v prílohe.