Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Úradná tabuľa | Lokalita Žliabok - verejná vyhláška - vodný tok

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania  v lokalite Žliabok , či podľa zhotoveného geometrického plánu č. 012/2018 je alebo nie je potok vodným tokom ...