Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Úradná tabuľa | PSK - prerokovanie Územného plánu PSK

Vážení  občania,

Prešovská samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle platných zákonov - stavebný zákon, upovedomuje dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnicke osoby, fyzické osoby a verejnosť o prerokovaní Návrhu úzedmného plánu prešovského samosprávneho kraja ...