Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Úradná tabuľa | Verejná vyhláška - Rozhodnutie o vodnom toku - Potok Žliabok

Okresný úrad Stropkov - odbor starostlivosti o životné prostredie  Verejnou vyhláškou zo dňa 16.05.2018 rozhodol o určení vodného toku pre potok vyvierajúci z lokality Žliabok v k. ú. Chotča ...