Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Úradná tabuľa | Výzva č. 1/2018 na prenájom pozemkov

Obec Chotča v súlade s §9a ods. 9, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodno verejnú súťaž na prenájom pozemkov...
(225.85 kb)