Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Úradná tabuľa | Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Obec Chotča určuje za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pri voľbách na prezidenta SR 2019 :

Emília Gojdičová    : Chotča č.144

mobil                          : 0918 649 037   

e-mail adresa           : chotca@stonline.sk