Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Bývalí predstavitelia obce

Predstavitelia  obce:

Rok  1944 - Tomáš  Šoltýs  -        predseda  MNV

                    Štefan Škurla -        tajomník  MNV

Rok  1946 - Ján  Melník  -           predseda  MNV

Rok  1950 - Andrej  Goffa -         predseda  MNV

Rok  1955  - Jozef  Bujdoš  -        predseda  MNV

Rok  1957 -  Jozef  Bujdoš  -        predseda  MNV

                      Peter  Vorobeľ  -     tajomník  MNV

Rok  1960 -  Jozef  Bujdoš  -         predseda  MNV

                      František  Rusnák  - tajomník  MNV

Rok  1966  - Andrej  Madej  -        predseda  MNV

                      Peter  Vorobeľ  -       tajomník  MNV

Rok  1971  -  Peter  Cenajko  -       predseda  MNV

                      Michal  Gojdič  -        tajomník  MNV

Rok  1979  -  Ján  Gonos  -              predseda  MNV

                       Ján  Burcák -             tajomník  MNV

Rok  1981  -  Michal  Sodivar  -      predseda MNV

                       Michal  Demč  -         tajomník  MNV

Rok  1986  -   Michal  Sodivar  -     predseda MNV

                       Ján  Pecúch   -           tajomník  MNV

Rok  1990  - PhDr. Štefan  Radačovský -  starosta  obce

Rok  1994  -  PhDr. Štefan  Radačovský -  starosta  obce

Rok  1998  -  PhDr. Štefan  Radačovský -  starosta  obce

Rok  2002  -  RSDr. Štefan  Gima            -  starosta  obce 

Rok  2006  -  PhDr. Štefan  Radačovský -  starosta  obce

Rok  2010  -  PhDr. Štefan  Radačovský -  starosta  obce

Rok  2014  -   Ing. Jozef  Seman               - starosta   obce