Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Cirkev

V rokoch 1492-1496 existoval v Chotči katolícky kostol a dedina bola sídlom farnosti. Neskôr farnosť tu zanikla a chotčianski farníci sa stali fíliou stropkovskej farnosti. Možno predpokladať, že pôvodný chotčiansky kostol bol murovaný a bol zničený v čase poľských nájazdov.

Obyvatelia obce si potom postavili kostol nový drevený. Tradícia hovorí, že drevený kostol bol postavený na miestom cintoríne. Dátum jeho postavenia a zbúrania sa nezachoval.

Terajší rímskokatolícky kostol je z roku 1910 s patrocíniom Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Podľa najstaršej 95 ročnej pamätníčky, už v tomto roku pôvodný drevený kostol bol zničený. Zachoval sa z neho obraz od neznámeho autora, ktorý znázorňuje odovzdávanie darov troch kráľov Ježišovi, kalich a drevená socha Panny Márie, ktoré sú umiestnené v rímskokatolíckom kostole.

Jubilejná Chotča 100

Jubileum , to je čas ,kedy sa zastavíme a pozeráme do minulosti na svoj pôvod .na svoje korene . V našom prípade je jubilantom náš kostol Božského Srdca Ježišovho ,ktorý ma 100. rokov . Na toto jubileum bola priprava cely rok , najmä tým , ze sa v našom chráme opravil interiér i exteriér .Kostol dostal novu fasádu ,opravu a zafarbenie strechy , nove zvody , hromozvody , odvodnenie a vo veži oprava zvonov , Vo vnútri bola urobená už konečna liturgická úprava a nove ozvučenie . Výdavky boli hradené z milodarov veriacich a z príspevku Obecného úradu. Predposledná oprava interiéru kostola bola urobená v roku 2000 a kostol konsekroval 22.10.2000 Mons. Bernard Bober – košický pomocný biskup.


V Chotči je aj gréckokatolícky chrám postavený v roku 1969. Po dokončení bol 21 rokov z dôvodov náboženských nezhôd zatvorený. Jeho vysviacka sa konala až 21.11.1990. Filiálka Chotča patrila pod Greckokatolický farský úrad Vyškovce.

Rozhodnutím  Gréckokatolického arcibiskupstva v Prešove bol začiatkom 2. polroka 2014 vytvorený Gréckokatolický  fársky úrad Chotča s filiálkami v Krušinci a Olšavke.