Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

DHZ

Regionálna súťaž družstiev DHZ

    Dňa 20. mája 2017 sa uskutočnila regionálna súťaž družstiev DHZ na futbalovom ihrisku v Bukovciach. Po dlhých rokoch sa tejto súťaže zúčastlilo aj družstvo DHZ Chotča. S ich vystúpením aj napriek tréme, ktorá zväzovala hlavne ruky môžeme s potešením konštatovať , že to bolo úspešné vystúpenie. Súťaže sa zúčastnili družstva DHZ : Havaj, Bukovce, Chotča, Nižný Mirošov, Svidník, Radoma a Kukova.  Veríme,že toto prvé vystúpenie ich povzbudí zúčastňovať sa aj ďalších súťaži.

Dobrovoľný požiarny zbor ako 15 členný v obci vzniklo roku 1926. Roku 1991 tu bolo 23 dobrovoľných požiarnikov. V súčasnosti je aktívných 25 členov.

Miestny Dobrovoľný hasičský zbor ( DHZ ) :

Vladimír  Čač -           predseda

Radovan  Bujdoš -    veliteľ

Viktor  Bujdoš -           vedúci kontrolnej protipožiarnej hliadky

Radoslav  Šafranko - vedúci kontrolnej protipožiarnej hliadky

Martin  Madej -            strojník