Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

Zákazky

Faktúry

Zmluvy

SPP - distribúcia : Zmluva o údržbe a opravach PZ č.ZoÚaO - 29/2014/RCV z 18.07.2014
2x6 b. j. sup.č. 189 a sup. č. 190 - STL - plynovod a 2x STL plynová prípojka
(107.98 kb)
PD Ondava Stropkov: Kúpna zmluva č. 1/2014 o prevode nehnuteľnosti z 03.07.2014
2x6 b.j. sup. č. 189, sup. č.190 a ich príslušenstva k stavbám
(3881.78 kb)
ŠFRB Bratislava : Záložná zmluva č. 711/727/2013 z 11.07.2014
záložné právo pre b. j. : sup. č.187 a sup. č.188
(1926.43 kb)
SPP - distribúcia : Zmluva o nájme plynárenského zariadenia z 22.07.2014
2 x 6 b.j. - prenájom PZ : STL plynovod a 2 x STL plynová prípojka
(141.87 kb)
PD Ondava Stropkov :Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2013 z 13.02.2014
kúpa 2 x 6 bytová jednotka (blok A a blok B) a ich príslušenstva k stavbám
(3086.74 kb)
MDVaRR Bratislava: Založná zmluva z 14.01.2014
založená nehnuteľnosť - 2 x 7 bytová jednotka
(1495.17 kb)
SLSP Bratislava : Zmluva o učte Komunál z 28.10.2013
Zmena SPORO business na bankový produkt Komunal
(1286.51 kb)
PD Ondava Stropkov: Zmluva o nájme pozemku z 30.04.2013
nájom pozemkov pre výstavbu 2 x 6 b.j. a ich TV
(1505.38 kb)
PD Ondava Stropkov - Zmluva o nájme nehnuteľnosti z 15.12.2012
nájom stavby: 7-b.j. sup. č. 187, 7- b.j. sup. č. 188 a ich príslušenstvo
(1620.31 kb)
PD Ondava Stropkov :Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnosti z 02.01.2013
7 - b. j. sup. č. 187 a 7 - b. j. sup. č. 188 a príslušenstvo k stavbám
(1769 kb)
PD Ondava Stropkov - Zmluva o nájme pozemku z 13.04.2012
nájom pozemku pre stavbu 2 x 7 b.j. a TV pre 2 x 7 b. j.
(1462.62 kb)
(418.15 kb)
Kúpná zmluva č.02 2012 - o prevode nehnuteľnosti
predaj pozemku pre Ľ. Sekeľa a M. Sekeľovú - KZ z 16.08.2012
(1423.12 kb)
VVS, a. s. Košice - Dodatok č.1 k Zmluve č. 70 - 0000 28315 PO 2010
Nové odberné miesta pre bytové jednotky - Vodovodná prípojka
(1115.82 kb)
(1515.67 kb)
SPP - distribucia a. s. Bratislava
Zmluva o nájme plynového zariadenia z 14.11.2011
(2568.37 kb)

Rozpočet obce

VZN

Smernice

(431.91 kb)

Ostatné dokumenty

(2528.11 kb)
(1429 kb)

Cintoríny

Územný plán

Ochrana osobných údajov