Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Kontakt

Toto webové sídlo www.chotca.sk spravuje obec Chotča a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Chotča
č. 3
090 21 Chotča

IČO: 00330507

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: Zelené Beskydy Bukovce
Počet obyvateľov: 617
Rozloha:  1058 ha

Nadmorská výška: 226 m  n. m.

Súradnice : 49°14´48´´S21°40´56´´V

Prvá písomná zmienka: z roku 1379

Všeobecné informácie: chotca@stonline.sk  

Podateľňa:    chotca@stonline.sk

Starosta:    Vladimír Čač

mob. číslo:+421 911 422 774

Informácie o napĺňaní webového sídla:chotca@stonline.sk; obec_chot@stonline.sk 

Sekretariát:
Tel: +421 54 742 27 74

Fax: +421 54 718 17 29,

Email: chotca@stonline.skobec_chot@stonline.sk 

Kompetencie:

Obec Chotča je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód