Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Obecné symboly

Erb

Vlajka

Na erbe sú znázornené dve časti pluhu - lemeš a čerieslo na zelenom poli. Zeleno-bielej farby je aj obecná vlajka. Lemeš a čerieslo symbolizujú prevažne poľnohospodárske zameranie obyvateľov obce v minulosti. 

   Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať pochádzajúca zo začiatku 19. storočia. Odtačok typária z roku 1816 je uložený vo fondoch zemplínskeho župného archívu v Sátoraljaújhelyi na písomnosti z roku 1821 / Zemplén megye levéltára Sátoraljaújhelyi, fasc. jur. 17 č. 46/.

Na pečati s kruhopisom HOSCA 1916 / CHOČA 1816 / je ako obecné znamenie vyobrazené čerieslo a lemeš so zvýraznenými obrysmi.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky listom z 04.07.1996 pod č.HR 201/C-44/96 zaevidovala do Heraldického registra Slovenskej republiky symboly obce pod signatúrou C - 44/96:

- erb obce - v zelenom štíte strieborný lem hrotom nahor smerujúcich radlíc - čeriesla a lemeša

- vlajka obce - pozostávajúcas zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej ( 1/6 ), zelenej (2/6 ),                                             bielej ( 1/6 ) a zelenej (2/6). Vlajka má pomer strán 2 :3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi                                zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu .

Obecné zastupiteľstvo obce Chotča na svojom rokovaní dňa 18.07.1996 pod číslom uznesenia 6/7/96 schválilo vyššie uvedené obecné symboly