Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

Aktuálne výberové konania

Obec Chotča je podľa § 7 ods. 1 písm b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej ako "ZVO" ) a pri zadavaní zákaziek  postuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. ZVO upravuje pravidla postupu verejného obstarávania pri zadavaní nadlimitných a podlimitných zákaziek, nadlimitných a podlimitných koncesií, súťaže návrhov a zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.  

Názov: Obec Chotča
Sídlo:   Obec Chotča, Chotča  č.3, 090 21  Chotča
Zastúpený: Ing. Jozef  Seman – starosta obce

IČO: 00 330 507
DIČ: 2020822287
Bankové spojenie: VUB, a. s.
Číslo účtu: 021225612/0200
IBAN: SK20 0200 0000 0000 2122 5612

Web stránka:  www.chotca.sk

Kontakt:
email: chotca@stonline.sk
tel: +421 54 742 2774

Profil verejného obstarávania

- Nadlimitná zákazka

- Podlimitná zákazka

- Zákazka s nízkymi hodnotami 

Dokumenty na stiahnutie

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky s nízkymi hodnotami

Zakázka s nízkou hodnotou na uskutočnenie práce zadávaná podľa § 117

Názov zákazky: Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Chotča - vykurovanie a plynofikácia

Názov zakazky:  Zastávkový pruh v obci Chotča

Dokumenty na stiahnutie