Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30

Škola

MDD v Chotči

            Program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v ZŠ Chotča prebiehal 3. júna 2019 na obecnom ihrisku. Pre žiakov boli pripravené športovo-zábavné aktivity a atrakcie, ktoré preukázali ich súťaživosť, šikovnosť či kreativitu pri maľovaní na tvár. Deťom nerobil problém hod na cieľ, preťahovanie lanom, zdolanie prekážkovej dráhy, ba ani rýchla chôdza v netradičnej obuvi. Športový deň sme zakončili popoludňajším priateľským futbalovým zápasom. Každý účastník získal zlatú medailu, pekný darček a sladkú odmenu, za ktoré ďakujeme Obci Chotča, rodine Hančákovej a Moravcovej.

            Počas celého nasledujúceho týždňa sa v spolupráci s MŠ Chotča konali ďalšie zaujímavé akcie - beseda s pánom policajtom a pánom poľovníkom.

            Pán kapitán Ing. Jaroslav Gbur nám predstavil úlohy polície, poučil nás o pravidlách bezpečnosti na ceste. Tiež nás upozornil na možné nebezpečenstvá počas blížiacich sa letných prázdnin. Vystríhal nás pred kriminalitou, rasizmom a extrémizmom. Na naše zvedavé otázky odpovedal skúsenosťami z praxe.

            Beseda s pánom poľovníkom RSDr. Štefanom Gimom bola tiež veľmi poučná. Oceňujeme, že svoju prednášku obohatil o predstavenie súkromnej zbierky. Videli sme preparáty medveďa, daniela, jeleňa či líšky. Upútala nás práca s vábničkami, ktoré sme si mohli sami vyskúšať. Na naše otázky bolo ochotne zodpovedané.

            Bol to zaujímavý týždeň, kedy vyučovanie prebiehalo zážitkovou formou. Veríme, že nadobudnuté poznatky budeme vedieť aplikovať aj v praktickom živote.

                                                                                                          ZŠ a MŠ Chotča

Vlastivedný výlet

            Dňa 23. mája 2019 sme sa zúčastnili vlastivedného poznávacieho výletu na Betliar a do Ochtinskej aragonitovej jaskyne.  

            Detské očakávania a dobrá nálada snáď rozplynuli mračná nad nami a vyrazili sme.

            Dvojposchodovým rozprávkovým kaštieľom Betliar nás previedla pani sprievodkyňa,  ktorá pútavo opísala jednotlivé siene. Predstavila nám významných členov rodiny Andrášiovcov, o ktorých nám prezradila zaujímavé informácie. V tomto reprezentačnom loveckom sídle nás zaujal dobový nábytok, veľkolepá knižnica, pietna izba či exotická zbierka zvierat. Poprechádzali sme sa aj po nádhernom parku s vodopádom.

            Ochtinská aragonitová jaskyňa nám tiež priniesla neopakovateľný zážitok, kde sme mohli obdivovať unikátne prírodné javy. Bohatá a pestrá aragonitová výzdoba nám pripomínala rôzne obrazce, ako napríklad srdce, ježko a podobne.

            V závere úžasného výletu sme sa zastavili v ZOC MAX Prešov, kde sme sa občerstvili a kúpili si nejakú peknú pamiatku.

            Za skvelé zážitky sa chceme poďakovať sponzorom Obci Chotča a rodine Moravcovej.

                                                                                                                      ZŠ Chotča

    

    

Dopravné ihrisko Svidník

            Dňa 20. mája 2019 žiaci ZŠ Chotča navštívili Detské dopravné ihrisko vo Svidníku. Vyučovací projekt Bezpečne na cestách sa stále stretne s našim pozitívnym ohlasom.

            Pán inštruktor nás v úvode informoval o pravidlách bezpečného správania sa nielen na ceste, ale aj na chodníku. Po oboznámení sa s dopravnými značkami sme si teóriu mohli overiť v praxi na kolobežkách a bicykloch. Vytvorili sme tiež skupinu chodcov. V teréne sme si uvedomili, že správne jazdiť nie je také jednoduché. Učili sme sa byť navzájom ohľaduplní.

                                       Za odvoz na DDI Svidník sa chceme poďakovať rodine Hančákovej.

                                                                                                                      ZŠ Chotča

    

Rozprávkový marec v ZŠ Chotča (2019)

V mesiaci marec sa v našej škole uskutočnilo viacero aktivít na podporu čítania, pričom sme dbali na interpretáciu a porozumenie. Začali sme skutočne rozprávkovo. Žiaci prišli do školy oblečení ako rozprávkové bytosti. Atmosféra bola fantastická. Na túto akciu sme pozvali tiež deti Materskej školy. Všetci sme boli správne naladení, tak sme mohli začať.

Pri práci s textom sme zvolili inovatívne metódy, ktoré boli pre žiakov pútavé, zábavné a poučné. Inšpiratívny bol Čitateľský maratón žiakov 1. ročníka, ako aj dramatizácia rozprávky M. Ďuríčkovej Martuška a somárik. V tomto texte druháci hľadali „pichľavé“ a láskavé slová.

Próza J. Bodnárovej Film o černošskej neveste ponúkla možnosť empatie s postavou inej farby pleti. Hra D. Heviera Xaver s nohami do X priniesla možnosť zamyslieť sa nad prevenciou šikanovania.

Tieto aktivity splnili svoj účel - hravým spôsobom podporili u žiakov záujem o čítanie, rozprúdili diskusiu o nebezpečenstve sociálno-patologických javov. Úlohy sme dopĺňali aj výtvarným spracovaním ilustrácie obľúbených kníh. Za aktivitu boli žiaci odmenení peknými cenami.

   


MŠ a ZŠ mala karneval

   V piatok 20.januára 2017 mali deti z materskej a základnej školy v Chotčí karneval, ktorý sa konal v sále kultúrneho domu. S prípravou masiek mali starosti nielen učitelia ale aj rodičia. Tanečný parket v sále sa zaplnil krásnymi princezničkami, futbalistami, pirátmi a rôznymi bytosťami z rozprávok a bežného života. Atmosféra karnevalu sa niesla v znamení radosti z hudby, z tanca, zo šťastného smiechu deti, ale aj zo súťaží v stoličkovom či balónovom tanci.

     O úspešnosti celej akcie svedčí aj bohatá účasť rodičov a starých rodičov, ktorí sa tiež prišli potešiť zo svojich ratolestí.

     Veľkou odmenou za prípravu karnevalu pre organizátorov boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, ktorý si všetci odniesli domov.

   

ZŠ  Chotča - pasovačka prvákov

„Krivá čiara, rovná čiara.

Čo sa prvák natrápi a naumára.

Začiatok býva vždy krušný.

Akože sa kolieska a všelijaké kľučky

premenia na písmená

z malej detskej rúčky?“

            Dňa 7.10.2016 sa v ZŠ Chotča uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV. Táto milá slávnosť má už na našej škole svoju tradíciu.  Našich malých prváčikov čakalo veľa veselých hier, zaujímavých úloh a netradičných aktivít.Svojou šikovnosťou a húževnatosťou všetkých presvedčili, že si zaslúžia byť pasovaní do prváckeho cechu. V závere zábavného dopoludnia zložili prvácky sľub, v ktorom vyjadrili, že sa budú usilovne učiť a zo všetkých síl snažiť byť dobrými a slušnými žiakmi.

 Milí prváci, vitajte v našej školskej rodine! Prajeme Vám, aby sa Vám aj naďalej čo najlepšie darilo! 

ZŠ Chotča v Škole v prírode


V dňoch 6. - 10. júna 2016 žiaci ZŠ Chotča absolvovali Školu v prírode v Tatranskej Lomnici. Program bol skutočne bohatý a pestrý.
Návštevou Múzea TANAP- u v prvý deň sme získali množstvo informácií o rastlinstve, živočíšstve Vysokých Tatier. Nádherné preparáty zvierat poskytovali skvelú príležitosť pozastaviť sa a obdivovať.
V utorok nás pozemná lanovka dopravila na Hrebienok a turistickým chodníkom sme pokračovali k Studeným vodopádom. Popoludní bola naplánovaná prehliadka areálu Botanickej záhrady, v ktorej sa nám okrem rôznych druhov rastlín, kríkov a stromov poskytol pohľad aj na prekrásne číre jazerá.
Streda patrila výstupu na najznámejšie tatranské pleso, ktoré sa nachádza vo výške 1346 metrov nad morom. Na Štrbskom plese sa nám podarilo zahliadnuť európsky unikát - rybu sih marénu. Túra, aj keď bola mierne náročná, stála zato.
Vo štvrtok sme navštívili Beliansku jaskyňu, kde sme približne za 70 minút prešli viac ako 800 schodov. Podzemný priestor poskytol úžasné vápencové výtvory, v ktorých sme s trochou fantázie nachádzali obrazy, postavy, zvieratá. Plavecké zručnosti sme si vyskúšali na kúpalisku, kde sme večer výborne relaxovali.
Posledný deň pobytu patril vyhodnoteniu aktivít, športových hier, súťaží, ktoré prebiehali počas celého týždňa. Najlepší žiaci boli odmenení peknými cenami. Veľký úspech malo každodenné písanie denníka, ktorý slúžil žiakom ako zápisník turistických miest, zážitkov a dojmov.
Obohatení o mnohé skúsenosti sme poobede odchádzali domov. Bol to nádherne prežitý týždeň, na ktorý budeme dlho spomínať.  

Medzinárodný  deň  detí

   Sviatok Medzinárodného dňa detí sme v ZŠ Chotča strávili ináč ako zvyčajne. Program v školskom areáli sme zamenili za pobyt pri známej „Vajcovke“. Cesta tam nám ubehla rýchlo. Po príchode sme začali s prípravou opekačky, rozložením ohniska a s výzdobou besiedky.  Po výdatnom občerstvení sme odštartovali športové súťaže a zaujímavé hry. Najpútavejšou aktivitou bolo hľadanie skrytých indícií, z ktorých sme nakoniec vylúštili srdečné prianie od našich učiteliek. Oboznámili sme sa tiež so zásadami poskytovania prvej pomoci v rôznych situáciách. Pobyt v prírode sme si spríjemnili veselými pesničkami.
    Darčekmi a sladkosťami nás - okrem našich rodičov - potešili: Obec Chotča, pán Roman Hančák, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Sviatok sme si skutočne užili, obohatení o pekné zážitky sme odchádzali domov.

Školský výlet

16.5.2016 sa žiaci ZŠ Chotča zúčastnili školského výletu, cieľom ktorého bolo Dopravné ihrisko vo Svidníku a skanzen v Bardejovských kúpeľoch.
Dopoludnie strávené vo Svidníku bolo poučné z hľadiska dopravnej výchovy. V úvode nás pán inštruktor oboznámil s teoretickými poznatkami, ako sú dopravné značky, zásady jazdy na bicykli, správanie sa chodcov a iných účastníkov cestnej premávky. Najpútavejšia však bola praktická časť,  a to jazda na kolobežkách, či bicykloch.
Po overení vedomostí na cvičisku sme sa presunuli do krásneho areálu Bardejovských kúpeľov. Návšteva skanzenu stála za to. Obdivovali sme historické kostoly, domy, hospodárske budovy. Zaujali nás staré kuchynské zariadenie, i vozy, včelín, či sušička ovocia.
Páčilo sa nám aj v Múzeu, kde sme si pozreli expozíciu remesiel. 
Obohatení o poznatky histórie sme sa presunuli do obchodného centra, kde sme si mohli zakúpiť pekné hračky a školské potreby.
Bol to vynikajúci spoznávací výlet, z ktorého si odnášame krásne zážitky.

Karneval v Chotči

   Február patrí medzi najveselšie mesiace v roku, keďže fašiangy sú obdobím radosti a zábavy. Aj v sále Kultúrneho domu v Chotči sa 5. februára 2016 ozývala hudba a šťastný smiech detí základnej a materskej školy.

   Na tanečnom parkete sa vykrúcali prekrásne princezné, nebezpeční piráti, milé zvieratká a iné originálne rozprávkové bytosti.  O výbornú hudbu sa postaral pán Štefan Janočko. Okrem tanečných kreácií si deti zasúťažili v stoličkovom či balónovom tanci. V závere  nechýbala tombola, ktorú nám pre každého pomohli zabezpečiť: obec Chotča, obec Vislava, pán Roman Hančák.

   O tom, že karneval patrí medzi obľúbené akcie školy svedčí aj bohatá účasť rodičov a starých rodičov, ktorí sa tiež prišli potešiť zo svojich ratolestí.

 Najkrajšou odmenou však boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, ktorý si všetci odnášame.

            Boli masky, veľký bál,  bol to super karneval!

Malí huncúti v ZŠ Chotča

            Dňa 25.01.2016 našu školu navštívilo bábkové divadlo Slniečko. Názov predstavenia  Malí huncúti vystihoval správanie dvoch bábok, v ktorých sa mohol nájsť každý škôlkar, ale aj veľký školák.

Deti sledovali náučné dialógy postáv, vyjadrovali svoj názor, veselo a spontánne sa zapájali. Radili huncútom, ako sa majú správať, navrhovali, čo dobré si môžu zvoliť.

Obohatením vystúpenia boli veľmi pekné výchovné piesne, ako napríklad o hygiene, športe, upratovaní, ktoré sme si ešte dlho pospevovali.

Napriek tomu, že vonku bolo veľa snehu, divadlo Slniečko nám do triedy vpustilo hrejivé lúče dobrej nálady a pohody.

Žijeme zdravo 

     Dňa 21.10.2015 sa naša škola premenila na Kráľovstvo zdravia. Hlavnú úlohu tu zohrali ovocie a zelenina,ktoré žiaci spoznavali, triedili a ochutnávali. Po úvodnej prezentácií, na ktorej boli aj naši škôlkari sa na pripravených stanovištiach mohli popasovať so zaujímavými úloha,ako napríklad vybrať si z lákavej ponuky zdravé jedlo.

100. výročie založenia školy

Základná škola bola zriadená roku 1901, ale budova školy bola postavená ešte roku 1894. Do prvej svetovej vojny sa vyučovalo v maďarskom jazyka. V slovenčine sa začalo vyučovať až v roku 1919 a škola mala názov „Štátna ľudová škola“. Za zv. Slovenského štátu bola premenovaná na R9mskokatolícku a gréckokatolícku ľudovú školu.

V roku 1964 začala svoju činnosť Materská škola.
Svojpomocne občania začali v roku 1979 výstavbu základnej a materskej školy, pretože staré objekty už kapacitne nestačili. Ukončená bola 1.2.1985 a odovzdaná deťom do užívania.