Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 07.05.2018

Vážení  občania,

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku vyhlasuje " Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50,0 m od hranice lesného pozemku )" , kde je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä: 

- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety ......


Zoznam aktualít: