Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Čistenie chodníkov

 16.01.2017

Vážení  občania,

upozorňujem Vás na povinnosť  v zmysle  Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - cestný zákon v znení neskorších predpisov  s účínnosťou od 01.07.2016  podľa § 9 ods. 2, že  závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti ( rodinný dom resp. pozemok),  ktorá sa nachádza v súvislom zastavanom území ( obec ) a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností ( rodinný dom resp. pozemok ), pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. 

 


Zoznam aktualít: