Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kanalizácia a ČOV Chotča

 07.06.2021

                      KANALIZÁCIA A ČOV CHOTČA

Vybudovanie novej kanalizácie je veľkou investíciou do našej budúcnosti a do kvality životného prostredia v našej obci a jej okolí. Po dlhých rokoch sme sa konečne dočkali situácie, že našej obci bola poskytnutá dotácia na dobudovanie kanalizačnej siete. Obec po zrealizovaní takto bude mať vybudovanú elektrinu, verejný vodovod, plynovod, telefón a pevne dúfam aj splaškovú kanalizáciu. Pri vytýčení pôvodných trás boli zistené prekážky v určitých úsekoch trasy z dôvodu už zrealizovaných objektov, ktoré v čase riešenia projektovej dokumentácie, neboli postavené, zakreslené. Časť objektov nie je zakreslená dodnes v katastri nehnuteľnosti a sú postavené bez povolení, aj preto obec dala geodetom vytýčiť nové trasy aj po konzultácii s dotknutými občanmi obce. Tieto čiastočné zmeny  sú k nahliadnutiu na nástenke v budove obecného úradu, pri vstupe do prevádzky Slovenskej pošty. Chcel by som poprosiť všetkých občanov obce o trpezlivosť pri budovaní kanalizácie, ktorá sa nezaobíde  bez dopravného obmedzenia, prašnosti, blata a ďalších nepriaznivých skutočností, za ochotu a ústretovosť pri riešení problémov vznikajúcich na takejto zložitej stavbe. Verím, že vybudovaná kanalizácia prispeje ku komfortu bývania v našej obci, že občania sa na kanalizáciu pripoja a tým budú chrániť naše životné prostredie pre ďalšie generácie, veď nemusí to byť až tak ďaleko tá doba, že pitná voda bude aj u nás vzácnosťou.


 • 4
  07.06.2021 | 0.19 Mb
 • 3
  07.06.2021 | 0.07 Mb
 • 2
  07.06.2021 | 0.11 Mb
 • 1
  07.06.2021 | 0.35 Mb

Zoznam aktualít: