Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Novoročný príhovor

 01.01.2016

Vážení spoluobčania !

     Každoročne prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s
priateľmi, so známymi i s cudzími ľudskými bytosťami a vyslovujeme
svoje želania pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti
našich všedných dní.
    Rok 2015, ktorý sme prežili v každodenných radostiach
i trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich
osobných činoch.
     Preto Vám v nastávajúcom roku 2016 v mene svojom a
v mene poslancov Obecného zastupiteľstva v Chotči  želám, čo
najviac síl a šťastia v každodennom živote.
     Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, pohody, nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

Ďalej Vám želám, aby sme sa my všetci sami stali zárukou toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu.

Tak teda šťastný Nový rok 2016 !


Zoznam aktualít: