PETÍCIA ZA SVIDNÍCKU NEMOCNICU

 17.09.2021

Vzhľadom na fakt, že pripravovaný návrh optimalizácie siete nemocníc v rámci Slovenskej republiky nezaručí dostupnosť zdravotnej starostlivosti v základnej spádovej oblasti Nemocnice arm. gen. L. Svobodu a.s. Svidník a naopak prehĺbi regionálne rozdiely, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o zachovanie regionálneho charakteru nemocnice s poskytovaním akútnej zdravotnej starostlivosti.

Petíciou žiadame :

  • zachovať Nemocnicu arm. gen. L. Svobodu a.s. vo Svidníku s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice,
  • zastaviť proces schvaľovania zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri ktorom bola samospráva doteraz vynechaná z akejkoľvek komunikácie počas príprav návrhu optimalizácie siete nemocníc.
  • neprehlbovať rozdiely medzi regiónmi. Svidnícky okres, aj stropkovský okres a medzilaborecký okres, každý jednotlivo, sú väčšie ako samotná Bratislava, ale je nepredstaviteľné, aby v Bratislave bojovali o akútnu nemocnicu. Je úlohou štátu nezvyšovať a neprehlbovať regionálne rozdiely – naopak štát (a teda aj MZ SR ako subjekt, ktorý je regulátorom siete nemocníc) má zabezpečovať stabilizáciu a rozvoj každého regiónu – tak ako to deklarujú všetky zásadné dokumenty a volebné programy politických strán.
  • urobiť analýzu dopadu na regióny. Jedným z kritérií kategorizácie nemocníc je spádovosť. Spádovosť Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu vo Svidníku je  2,5 okresu – Svidník, Stropkov a Medzilaborce s počtom obyvateľov cca  60 tisíc.  V prípade preradenia nemocnice vo Svidníku do komunitnej úrovne 100 % obyvateľov okresu Stropkov a 87 % obyvateľov okresu Svidník nebude mať tento prístup po zohľadnení času dojazdov do nemocnice zaručený.
  • brať do úvahy fakt, že okresy Svidník a Stropkov sú bez železničnej dopravy a chýba nám aj rýchlostná cesta. Je nepredstaviteľné cestovať z tohto  regiónu do nemocníc vzdialených niekoľko desiatok kilometrov. Situáciu zhoršujú časté dopravné nehody a z toho vyplývajúce blokácie dopravy, poveternostné podmienky a nie dostatočná frekvencia autobusovej dopravy

Petíciu môžete podpísať na OcÚ v Chotči, alebo počas nasledujúcih dní budú poverené osoby zbierať podpisy osobne, do 30.09.2021

     
        Ďakujeme

Zoznam aktualít: