Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľba hlavného kontrolóra obce

 23.05.2016

Obecné zastupiteľstvo v  Chotči  v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Chotči č. 106  /2016 - zo dňa 08.04.2016 vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce  Chotča  na 07. júla 2016.

Zoznam aktualít: