Aktuality

Úradná tabuľa

Súčasnosť

Rázovitá obec Chotča, maďarsky Hocsa, rusínky Choča, Chiča, leží v Nízkych Beskydách v doline rovnomennej rieky Chotčianky. Mierne zvlnený povrch chotára je pahorkatina a tvoria ho flyšové súvrstvia a štvrtohorné usadeniny. Vo východnej časti chotára sa nachádza sírnatý prameň zvaný Vajcovka.

História

Počiatky Chotče súvisia s dejinami Stročína a jeho panstva. K tomuto panstvu až do roku 1379 patrilo územie a dediny od Chotčianky, ktorá bola zároveň chotárnou hranicou Stropkova a Chotče, až po dedinu Dubová a hranice s Poľskom. Je to takmer celé územie okresu Svidník v hraniciach do roku 1960.