Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 216)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9870121310 Poistenie majetku Odb.: Obec Chotča
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1 134.26 €
3N/2022 Pozemok p.č. 525/1, 525/4 Odb.: Jozef Bogdan
Dod.: Obec Chotča
59.31 €
1N/2022 Pozemok p.č. 525/3 Odb.: Viliam Jakubčo
Dod.: Obec Chotča
7.29 €
4N/2022 Pozemok p.č. 528, 525/5 Odb.: Miloš Šmitala a Oľga Mikčová
Dod.: Obec Chotča
54.99 €
2N/2022 Nájom pozemku p.č. 525/2 Odb.: Ladislav Surmaj a Marta Surmajová
Dod.: Obec Chotča
46.41 €
700/329/2022 Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty kúpou Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
121 250 €
700/328/2022 Obstaranie nájomného bytu kúpou Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
757 810 €
13/2022 Odchyt túlavých psov Odb.: Obec Chotča
Dod.: Vranovský útulok pre psov
200 €
16/9/2022 Nájomná zmluva (ostatné priestory a časť pozemku) Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Chotča
1 200 €
ZoP/2022/435 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Chotča
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
4 184.06 €
1676/VSD/2022 Chotča, BD-TS, NN Odb.: Obec Chotča
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
17/8/2022 "Výstavba detských inkluzívnych ihrísk "RODINKA" pre obec Chotča" Odb.: Obec Chotča
Dod.: ELBAS s.r.o.
0 €
18/8/2022 Výstavba tribúny k futbalovému ihrisku Odb.: Obec Chotča
Dod.: SUPA group s. r. o.
28 660.01 €
1054/2022/OPR Výstavba tribúny k futbalovému ihrisku Odb.: Obec Chotča
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
20 055.03 €
26/7/2022 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 02/2022 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
0 €
257/2022/OPR Interiérové vybavenie kultúrneho domu v obci Chotča Odb.: Obec Chotča
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
5 000 €
Z311071BZZ9 Wifi pre teba - Chotča Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
12 864 €
6/7/2022 ,,Čerstvé hlavičky" Odb.: Obec Chotča
Dod.: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
0 €
02/2022 Bytový dom - 18. B.J. Odb.: Obec Chotča
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
1 383 435.14 €
R_64/2022 Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia IS Odb.: Obec Chotča
Dod.: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
2 401.20 €
Generované portálom Uradne.sk