Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 228)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
9/2023 Odvoz, preprava a uloženie zmesových komunálnych odpadov Odb.: Obec Chotča
Dod.: SLUŽBA , mestský podnik Stropkov
3 651.36 €
27/12/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1 320 €
8/12/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: STUDIO, s.r.o.
15 900 €
7/11/2022 Divadelné predstavenie: ,,Faraóni" Odb.: Obec Chotča
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
600 €
13/10/2022 Kúpna zmluva č. 13/10/2022 Odb.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
Dod.: Obec Chotča
26 382 €
20/10/2022 poskytnutie dotácie na nákup liturgických predmetov Odb.: Gréckokatolícka cirkev - farnosť sv.Petra a Pavla
Dod.: Obec Chotča
1 000 €
0045-PRB/2022 Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
408 050 €
0046-PRB/2022 Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
44 900 €
700/329/2022/ZZ Záložná zmluva Odb.: Štátny fond rozvoja bývania
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
157 625 €
700/328/2022/ZZ Záložná zmluva Odb.: Štátny fond rozvoja bývania
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
985 153 €
9870121310 Poistenie majetku Odb.: Obec Chotča
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1 134.26 €
3N/2022 Pozemok p.č. 525/1, 525/4 Odb.: Jozef Bogdan
Dod.: Obec Chotča
59.31 €
1N/2022 Pozemok p.č. 525/3 Odb.: Viliam Jakubčo
Dod.: Obec Chotča
7.29 €
4N/2022 Pozemok p.č. 528, 525/5 Odb.: Miloš Šmitala a Oľga Mikčová
Dod.: Obec Chotča
54.99 €
2N/2022 Nájom pozemku p.č. 525/2 Odb.: Ladislav Surmaj a Marta Surmajová
Dod.: Obec Chotča
46.41 €
700/329/2022 Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty kúpou Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
121 250 €
700/328/2022 Obstaranie nájomného bytu kúpou Odb.: Obec Chotča
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
757 810 €
13/2022 Odchyt túlavých psov Odb.: Obec Chotča
Dod.: Vranovský útulok pre psov
200 €
16/9/2022 Nájomná zmluva (ostatné priestory a časť pozemku) Odb.: Slovak Telekom, a.s.
Dod.: Obec Chotča
1 200 €
ZoP/2022/435 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy Odb.: Obec Chotča
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
4 184.06 €
Generované portálom Uradne.sk