Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 239)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
BIO2023/PO1000 Zber a odvoz odpadu - použité jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Chotča
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
19.20 €
PK-04052023-03 Vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: webex.digital s.r.o.
432 €
3230990 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Chotča
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
6/4/2023 ,,Inkluzívne detské ihrisko Rodinka v obci Chotča-dopadové plochy" Odb.: Obec Chotča
Dod.: VMJ Production s.r.o.
21 000.36 €
4/4/2023 Spracovanie Žiadosti o dotáciu cez EF, činnosť C4 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ivana Hossová
3 000 €
10/3/2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Chotča
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS )
0 €
7/3/2023 Dotácia na činnosť futbalového klubu v roku 2023 Odb.: Športový klub Chotča
Dod.: Obec Chotča
4 000 €
8/3/2023 Obstaranie techniky pre zber a triedenie komunálneho odpadu v obci Chotča Odb.: Obec Chotča
Dod.: BER.ESPERTO s.r.o.
600 €
104/4/2023/zavodSK Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0 €
0045-PRB/2022/Z Zriadenie záložného práva Odb.: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Dod.: Obec Chotča
0 €
30/1/2023 Ťažba a približovanie drevnej hmoty Odb.: Obec Chotča
Dod.: JOSIZEL GROUP s.r.o.
28 €
9/2023 Odvoz, preprava a uloženie zmesových komunálnych odpadov Odb.: Obec Chotča
Dod.: SLUŽBA , mestský podnik Stropkov
3 651.36 €
27/12/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1 320 €
8/12/2022 Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Chotča
Dod.: STUDIO, s.r.o.
15 900 €
7/11/2022 Divadelné predstavenie: ,,Faraóni" Odb.: Obec Chotča
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
600 €
13/10/2022 Kúpna zmluva č. 13/10/2022 Odb.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
Dod.: Obec Chotča
26 382 €
20/10/2022 poskytnutie dotácie na nákup liturgických predmetov Odb.: Gréckokatolícka cirkev - farnosť sv.Petra a Pavla
Dod.: Obec Chotča
1 000 €
0045-PRB/2022 Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
408 050 €
0046-PRB/2022 Poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR
44 900 €
700/329/2022/ZZ Záložná zmluva Odb.: Štátny fond rozvoja bývania
Dod.: Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
157 625 €
Generované portálom Uradne.sk