Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 197)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
R_64/2022 Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia IS Odb.: Obec Chotča
Dod.: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
2 401.20 €
16/5/2022 Kúpna zmluva pre veľkoobchod Odb.: Obec Chotča
Dod.: MAKOS, a.s.
0 €
322 0977 Zmluva č. 322 0977 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Chotča
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
6/5/2022 Dodanie ovocia a zeleniny a výrobkov z nich Odb.: Obec Chotča
Dod.: HOOK, s.r.o.
0 €
DT_3003/2022 Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia IS Odb.: Obec Chotča
Dod.: DTLAN, s.r.o.
82.80 €
ZD2022/PO1000 Zber a odvoz odpadu - použité jedlé oleje a tuky Odb.: Obec Chotča
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
31.20 €
DBK/18/06/1238 Bezkriedy PLUS Odb.: Obec Chotča
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
12 €
18/3/2022 ,,Wifi pre teba - Chotča" Odb.: Obec Chotča
Dod.: Probasec s.r.o.
12 864 €
16/3/2022 Výstavba detských inkluzívnych ihrísk ,,RODINKA" pre obec Chotča" Odb.: Obec Chotča
Dod.: ELBAS s.r.o.
52 765.20 €
15/3/2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Chotča v roku 2022 Odb.: Športový klub Chotča
Dod.: Obec Chotča
3 500 €
VP/22/09317/001 Hromadná licenčná zmluva-obecný rozhlas Odb.: Obec Chotča
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
1/2 Dodávka drevnej hmoty Odb.: IMB group, s.r.o.
Dod.: Obec Chotča
0 €
1/2022 Interiérové vybavenie kancelárskych miestností Odb.: Obec Chotča
Dod.: VMJ Production s.r.o.
0 €
20/1/2022 Ťažba, spracovanie a odvoz drevnej hmoty Odb.: Obec Chotča
Dod.: JUHOFOREST, s.r.o.
0 €
19/1/2022 Ťažba, spracovanie a odvoz drevnej hmoty Odb.: Obec Chotča
Dod.: Ľubomír Madej ml.
0 €
18/1/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 146978 08U01 Odb.: Obec Chotča
Dod.: Environmentálny fond
0 €
14/1/2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Odb.: Obec Chotča
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
7/1/2022 Poskytovanie služieb pri triedenom zbere komunálnych odpadov Odb.: Obec Chotča
Dod.: SLUŽBA , mestský podnik Stropkov
0 €
9/2022 Odvoz, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Chotča
Dod.: SLUŽBA , mestský podnik Stropkov
0 €
6/12/2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Chotča
Dod.: ML - audit, s. r. o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk