SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Rímskokatolicka

Rímskokatolická cirkev, farnosť Stropkov

Zámocká  518/18
091 01  Stropkov

Dekan:

  • Mgr. Miroslav Kyšeľa

Kaplani:

  • Mgr. Branislav Babjak
  • Mgr. Lukáš Mohler

+421 54 742 2287
stropkov@rimkat.sk
http://www.rkfustropkov.sk

Filiálka: Chotča - kostol: Božské Srdce ježišovo

V rokoch 1492 – 1496 existoval v Chotči katolícky kostol a dedina bola sídlom farnosti. Z toho vyplýva určitá starobylosť Chotče, pretože fary existovali v podstatne starších usadlostiach. Časom tu farnosť zanikla a chotčianski farníci sa stali filiálkou Stropkovskej farnosti.

Je predpoklad, že pôvodný kostol bol murovaný a bol zničený v čase poľských nájazdov. Následne bol postavený kostol drevený na miestnom cintoríne. Ten bol tiež zničený ešte pred postavením terajšieho kostola z roku 1910. Zo starého dreveného kostola sa zachovala socha Panny Márie, obraz Klaňanie sa troch kráľov a kalich. Na vtedajšiu dobu bol postavený veľmi kvalitne a precízne, čo svedčí o svedomitosti našich otcov. V severovýchodnej časti Slovenska je to posledný okrajový rímskokatolícky kostol patriaci do Košickej diecézy. V roku 1966 bol kostol vymaľovaný a opravený.

15. výročie konsekrácie kostola

Za účasti veriacich obce Chotča a Stropkova sa konala dňa 22. októbra 2015  v kostole Božského Srdca Ježišovho  slávnosť, kde si veriaci pripomenuli 15. vyročie konsekrácie.

Slávnostnú sv. omšu slúšil vdp. Miroslav Kyšeľa - dekan rímskokatolickej cirkvi, farnosť Stropkov a vdp. Mikuláš Fejko - správca greckokatolickej farnosti v Chotči. 

Po sv. omši sa veriaci zišli v sále miestného kulturného domu na slavnostnom  Agapé -  večerná slávnosť u prvých kresťanov spojená s bohoslužbami. Na dôkaz lásky, jednoty a vzájomnej pomoci stolovali spolu bohatí aj chudobní kresťania. V kresťanskej teológii je agapé všeobecnou Božou láskou, alebo len Božou láskou k človeku..