SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Kultúra

V kultúrnom dome resp. kultúrno-správnej budove sa konalo do týchto čias množstvo podujatí a  stretnutí občanov obce pri rôznych príležitostiach. Deti miestnej materskej a základnej školy pod vedením pedagogického zboru pripravujú kultúrny program – básničky, pesničky, scénky najmä k MDŽ, Dňu matiek, či vítajú sv. Mikuláša a mnoho-krát potešili rodičov, starých rodičov a ostatných svojimi vystúpeniami.

V sále kultúrneho domu bývali asi do 90-tych rokov aj dedinské tanečné zábavy, karnevaly pre deti aj dospelých, od r. 1992 sa tu konajú aj plesy. Priestory kultúrneho domu môžu občania využiť aj na svadby, oslavy narodenín, schôdze, kary....

Prvomájové oslavy a oslavy 9. mája boli v Chotči taktiež dlhoročnou tradíciou, niesli sa v duchu lampiónových sprievodov po obci a pálenia vatier. V súčasnom období poslanci v predvečer 1. mája stavajú pred obecným úradom vyzdobený máj, deti pripravia krátky kultúrny program a v sále, alebo areáli ihriska sa koná prvomájová veselica.  

Súčasťou kultúrno-správnej budovy je aj klub mladých na poschodí, kde sa stretávali mladí ľudia pri počúvaní hudby, hrách, cvičení, posilňovaní, ale aj ženy organizované v Únii žien. Od r. 2020 je vedľa klubu mladých vybavená posilňovňa.

V roku 1996 si obec pripomenula 180. výročie starej obecnej pečate, ktorá sa stala predlohou pre obecný erb s vyobrazením lemeša a čeriesla, ako symbolov poľnohospodárstva, ktoré od nepamäti živilo obyvateľov obce.

V r. 2009 si v dňoch 18.-19. júla občania a hostia pripomenuli 630. výročie prvej písomnej zmienky o Chotči. Na slávnostnom rokovaní obecného zastupiteľstva starosta PhDr. Štefan Radačovský odovzdal pamätné listy za rozvoj obce, oslavy pokračovali športovými hrami, kultúrnym programom, diskotékou a ohňostrojom.

Keďže v obci nepôsobí folklórny súbor či divadelný súbor, kultúrne súbory boli pozývané so svojim programom do obce, napr. spevácke súbory – Stropkovčan, Stropkoviani, Olšavan a divadelné zoskúpenia – stropkovský Ondavan, Prešovský divadelný súbor Alexandra Duchnoviča, ktoré tu zožali potlesk. 

Deti miestnej základnej školy sa pravidelne zúčastňujú súťaží v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, predmetových olympiád a iných súťaží.

Chotčanský kulturák zažil aj „spievajúce rodiny“ a to v rokoch 2005 až 2014. Jednalo sa o okresnú prehliadku v speve ľudových piesni pod názvom „Spieva celá rodina“ (v r. 2005) a v ostatných rokoch 2006-2014 to bola krajská prehliadka, ktorú organizovali Únia žien Slovenska, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a Obecný úrad Chotča.

Samospráva obce podľa možností organizovala rôzne poznávacie zájazdy z obce na Slovensko aj do blízkeho pohraničia (Krosno, Krakow, Vielička, Sárospatak, Poprad, Stará Ľubovňa,  Košice, Kisvárda, Krynica).

Knižnica na kolesách – bibliobus prišiel prvý-krát do obce ešte v r. 1993, spravuje ho Okresná knižnica vo Svidníku a dosiaľ tu zavíta, aj keď v súčasnej internetovej dobe o požičiavanie kníh je menší záujem.   

Začiatkom júla Obecný úrad v spolupráci s občianskymi združeniami organizuje Deň obce, ktorý sa koná v priestoroch futbalového ihriska. Je to veľmi obľúbená akcia občanov a rodákov Chotče kde sa hráva futbal, deti sa zabávajú na hracích prvkov, vystupujú tu okolité ľudové súbory, podáva sa gulaš a nápoje a večer býva diskotéka. V r. 2022 boli v rámci tohto podujatia 1.- krát ocenení darcovia krvi – držitelia bronzovej, striebornej a zlatej Jánskeho plakety z Chotče.

V covidovom období v r. 2020-2021  boli stretnutia občanov minimalizované zo zdravotných dôvodov a utrpel tým aj spoločenský a kultúrny život. V r. 2021-2022 sa z uvedených dôvodov neuskutočnil Chotčansky ples a v rokoch 2020-2021 uvítanie novonarodených detí.

Uvítanie detí je taktiež milou príležitosťou pre nových občanov Chotče a ich rodiny, ktorá sa koná v sále kultúrneho domu. Naopak pri životných jubileách nad 70 rokov (70, 75, 80, 85, 90, 95 r.) poslanci zabezpečujú odovzdanie darčekov  do domácnosti oslávencov.

V centre obce pri obecnej úradnej tabuli deti MŠ a ZŠ pripravujú pod vedením svojich pedagógov   k aktuálnym sviatkom a ročným obdobiam nápadité výtvarné práce. V prístrešku pred vchodom do kultúrneho domu zamestnanci obce inštalujú veľkonočnú výstavu, kvetinovú výzdobu, betlehem.  

Z iniciatívy predchádzajúceho starostu Ing. Jozefa Semana  tím autorov pod vedením Mgr. Ľuboslava Šmajdu spracoval a v roku 2019 vydal knižnú publikáciu o histórii a súčasnosti obce Chotča v premenách storočí 1379 -2019, ktorá je dostupná aj na stránke obce v záložke Obecná kniha. Históriu a súčasnosť nachádzame aj v obecnej kronike vedenej od roku 1945.

Budova  kultúrneho  domu si toho od r. 1972 toho s občanmi Chotče už veľa prežila, v r. 2008 dostala  novú fasádu, renovované boli priestory kuchyne. V r. 2022 vďaka dotácii z PSK boli zakúpené nové stoly a stoličky. V r. 2023 obec reagovala na Výzvu poslancov PSK a podala žiadosť na nákup kuchynského zariadenia. Najväčšou premenou by bolo, ak by Obecný úrad v Chotči bol úspešný vo výzve z Plánu obnovy a odolnosti na energetickú efektívnosť historických budov.