SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Symboly obce

Na erbe sú znázornené dve časti pluhu - lemeš a čerieslo na zelenom poli. Zeleno-bielej farby je aj obecná vlajka. Lemeš a čerieslo symbolizujú prevažne poľnohospodárske zameranie obyvateľov obce v minulosti. 

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať pochádzajúca zo začiatku 19. storočia. Odtačok typária z roku 1816 je uložený vo fondoch zemplínskeho župného archívu v Sátoraljaújhelyi na písomnosti z roku 1821 / Zemplén megye levéltára Sátoraljaújhelyi, fasc. jur. 17 č. 46/.

Na pečati s kruhopisom HOSCA 1916 / CHOČA 1816 / je ako obecné znamenie vyobrazené čerieslo a lemeš so zvýraznenými obrysmi.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky listom z 04.07.1996 pod č.HR 201/C-44/96 zaevidovala do Heraldického registra Slovenskej republiky symboly obce pod signatúrou C - 44/96:

  • erb obce - v zelenom štíte strieborný lem hrotom nahor smerujúcich radlíc - čeriesla a lemeša
  • vlajka obce - pozostávajúcas zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/6), zelenej (2/6), bielej (1/6) a zelenej (2/6). Vlajka má pomer strán 2 :3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obecné zastupiteľstvo obce Chotča na svojom rokovaní dňa 18.07.1996 pod číslom uznesenia 6/7/96 schválilo vyššie uvedené obecné symboly