Školstvo

Zápis detí do MŠ 2023/2024 Zápis detí do 1. ročníka Rozhodnutie Ministerstva školstva Karneval 2020 Oslobodenie obce Bubnovačka 2019 Výstava jesenných plodov Deň mlieka ECO ENERGY TOUR V STROPKOVE Prvý deň v škole MDD v Chotči Vlastivedný výlet Dopravné ihrisko Svidník Rozprávkový marec v ZŠ Chotča (2019) MŠ a ZŠ mala karneval ZŠ Chotča - pasovačka prvákov ZŠ Chotča v Škole v prírode Medzinárodný deň detí Školský výlet Karneval v Chotči Malí huncúti v ZŠ Chotča Žijeme zdravo 100. výročie založenia školy