SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Súčasnosť

Rázovitá obec Chotča, maďarsky Hocsa, rusínky Choča, Chiča, leží v Nízkych Beskydách v doline rovnomennej rieky Chotčianky. Mierne zvlnený povrch chotára je pahorkatina a tvoria ho flyšové súvrstvia a štvrtohorné usadeniny. Vo východnej časti chotára sa nachádza sírnatý prameň zvaný Vajcovka.

Stred obce leží v nadmorskej výške 220 metrov. Chotča dosahuje nadmorskú výšku od 200 do 431 metrov. Les prevláda vo východnej časti chotára. Dominuje bukový a menej borovicový porast. Výmera katastra obce je 1059 ha. Z tejto výmery je 526 ha lesa.

Podnebie je mierne, priemerná ročná teplota dosahuje 7ºC. Ročné zrážky sú v priemere 600-700 mm. Z poľnohospodárskeho hľadiska sú tu lesné nivné pôdy, svahové a sprašové hliny.

Z plodín sa najčastejšie pestuje jačmeň, pšenica, kŕmna repa, zemiaky a záhradná zelenina. Zo živočíchov sa najviac darí jelenej a srnčej zveri, diviakom, líškam, vyskytuje sa ojedinele aj vlk a rys.