SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Kontakty

Toto webové sídlo www.chotca.sk spravuje Obec Chotča je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Chotča

Adresa:
Obecný úrad Chotča
Chotča 3
090 21 Chotča

IČO: 00330507
DIČ: 2020822287

Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0000  2122 5612

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: Zelené Beskydy Bukovce
Počet obyvateľov: 620
Rozloha: 1058 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1379

Sekretariát:
Tel.:
 +421 54 742 27 74
E-mailobec@chotca.sk

 

Kompetencie:
Obec Chotča je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad a mzdová učtáreň pre obec Chotča sú zriadené na Spoločnom obecnom úrade vo: Vyšnej Olšave so sídlom v Stropkove, Hlavná 7, 09101

+421 54 4795 699 – stavebný úrad, Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková
regrutova@zoznam.sk
petrickova.vlasta@centrum.sk

+421 54 7422 840 - mzdová učtáreň, Mária Džupinová
marienka10000@gmail.com

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk