Dotazník k spracovaniu PHRSR obce Chotča na roky 2023-2030

 29.09.2021

Vážený občan,

v našej obci prebieha príprava dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Chotča („PHRSR“). Verím, že každý, komu záleží na rozvoji našej obce, sa zapojí do vyplnenia tohto anonymného dotazníka a bude sa tak spolupodieľať na vytvorení dôležitého strategického dokumentu, ktorého cieľom je zlepšenie kvality života v našej obci.

Možnosti vyplnenia dotazníka

  • v tlačenej verzii , ktorý bude dostupný na obecnom úrade a v potravinách TINA a FAJN
  • v elektronickej verzii

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL7pQ3EFUFbQ8juJm5bNUNs6zdZs3hYXwyzMwVWlRai2zY4g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Prosím mladších a technicky zdatnejších obyvateľov o vyplnenie dotazníka online aj za svojich rodičov , starých rodičov, samozrejme v spolupráci s nimi.

Ak sa rozhodnete pre dotazník v tlačenej forme, môžete ho doručiť osobne do kancelárie OcÚ v Chotči, prípadne  vhodiť do schránky pri vstupe na OcÚ najneskôr do 31.10.2021.

Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu, námety a podnety.

                                                                                                                                                 Vladimír Čač

                                                                                                                                                 starosta obce  


Zoznam aktualít: